کد خبر: 39068 تاریخ انشار : 1396/12/19 23:35
اندازه متن
ارتفاع سطر

بهزاد نبوی در بازجویی 88 چه گفت؟

با وجود اعتراضي كه به نتايج انتخابات دارم، با توجه به اينكه شوراي نگهبان عالي‌ترين مرجع رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد انتخابات است، به نظر آن شورا تمكين مي‌كنم.

بهزاد نبوی گفت: در زندان و حدود يك ماه بعد از انتخابات من را براي بازجويي بردند. يك سوال مكتوب روبه‌روي من قرار دادند. « شوراي نگهبان نتايج انتخابات را تأييد كرده است، نظر شما چيست؟» پاسخ مكتوب دادم: «با وجود اعتراضي كه به نتايج انتخابات دارم، با توجه به اينكه شوراي نگهبان عالي‌ترين مرجع رسيدگي و تصميم‌گيري در مورد انتخابات است، به نظر آن شورا تمكين مي‌كنم. » نه اينكه آن را قبول دارم، بلكه تمكين مي‌كنم. بعد از اين ماجرا، يك الي دو نفر از بازجوياني كه از من بازجويي كردند، به من گفتند كه راه‌حلي را براي مشكلات موجود پيدا كنم. راه‌حلي كه برد برد باشد. هيچ يك از طرفين احساس باخت نكنند. من در جهت همان پاسخي كه به آن سؤال داده بودم، پيشنهاد مكتوبي به آنها دادم كه خوب است، رهبري خيلي جدي و محكم از مجلس بخواهد قانون انتخابات را بررسي كند و مشكلاتي كه آزادي انتخابات را مخدوش و محدود مي‌كند، برطرف كنند و با يك رويكرد مثبت مشكل نظارت استصوابي را حل كند. در مقابل آقايان موسوي، خاتمي و كروبي و ساير معترضين اعلام كنند؛ ضمن اينكه به نتايج انتخابات اعتراض دارند، اما با توجه به تأييد نتايج انتخابات از سوي شوراي نگهبان، به نتايج تمكين مي‌كنند. مساله انتخابات جمع بشود و تغييرات جدي در جهت دموكراتيك شدن و بهتر كردن قانون انتخابات صورت بپذيرد. اين پيشنهاد را ارايه دادم و در ابتدا هم خيلي مورد استقبال قرار گرفت، اما ظاهرا از طرف مقامات بالا استقبال نشد. كلا اين نظر من در مورد چگونگي خاتمه دادن به اعتراضات سال ٨٨ بود./اعتماد
منبع :

ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان