تاریخ انشار : 1392/08/27 20:56
اندازه متن
ارتفاع سطر

چرا شعارها درباره رسانه آزاد محقق نمی‌شود؟

اکنون چند ماهی از روی کار آمدن دولت گذشته است و حالا این پرسش را به تناسب مدت زمان گذشته از عمر دولت جدید می‌توان داشت که چقدر به شعارها و وعده‌هایش عمل کرده است؟

اکنون چند ماهی از روی کار آمدن دولت گذشته است و حالا این پرسش را به تناسب مدت زمان گذشته از عمر دولت جدید می‌توان داشت که چقدر به شعارها و وعده‌هایش عمل کرده است؟اکنون چند ماهی از روی کار آمدن دولت گذشته است و حالا این پرسش را به تناسب مدت زمان گذشته از عمر دولت جدید می‌توان داشت که چقدر به شعارها و وعده‌هایش عمل کرده است؟اکنون چند ماهی از روی کار آمدن دولت گذشته است و حالا این پرسش را به تناسب مدت زمان گذشته از عمر دولت جدید می‌توان داشت که چقدر به شعارها و وعده‌هایش عمل کرده است؟اکنون چند ماهی از روی کار آمدن دولت گذشته است و حالا این پرسش را به تناسب مدت زمان گذشته از عمر دولت جدید می‌توان داشت که چقدر به شعارها و وعده‌هایش عمل کرده است؟
ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان