صاحب امتیاز :
 شریف خسروی ترازک
آدرس :
تهران - خیابان شهید دکتر علی شریعتی-کوچه ی شهید جزایری(قبل از سینما ایران)-پلاک 10-واحد همکف
تلفن :
 
آدرس پست الکترونیک
hadi.maadnews@yahoo.com

مسئول واحد بازرگانی  :
هادی موید
09398169094
 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان