مرکز اقتصاد دانش بنیان ایران" ماد " با مجوز شماره 92/1333 از هیات نظارت بر مطبوعات،رسالت خود می داند تا با تهيه اخبار،
گزارش،تحلیل و ...در راستای شفاف سازی اطلاعات و در نهایت ایجاد توانمندی در اقتصاد کشور بر پایه دانش نوین گام بردارد،در این مسیر و برای ایفای نقشی شایسته و در خور شان "رکن چهارم دموکراسی" دست همه علاقمندان به اعتلای این سرزمین را برای همکاری می فشاریم.بر این باوریم که خط قرمز رسانه ها ،تنها و تنها باید منافع ملی باشد،البته در این مسیر حفظ ارزش های ملی و اسلامی اولویتی فراموش نشدنی است.
ماد ،در عین حال به انعكاس مشكلات كشور- فراتر از پايتخت - مي انديشد و برای خود افتخار می داند تا با پوشش اخبار نقاط مختلف ايران سترگ،در این مسیر زبان گویای کسانی باشد که دسترسی به دولتمردان و مسوولان ندارند.ماد رسانه همه ایرانیان است.خوشحالی خود را از این که نام این رسانه هم نام  با قوم اصیل ایرانی ماد است ابراز می داریم.

 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان