بینندگان ارجمند شما میتوانید بمنظور طرح مشکلات خود و پیگیری آن توسط ماد رسانه ایرانیان از طریق فرم طرح مشکلات ، مشکلات خود را با ما درمیان بگذارید.ماد رسانه ایرانیان از طرف شما پیگیری مشکل طرح شده را انجام داده و نتایج را در همین صفحه اعلام مینماید.

برای طرح مشکل خود بر روی این لینک کلیک نماییدتوضیحات مفصلی درباره نحوه طرح مشکل در این قسمت آورده شود.
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان