کد خبر: 110802 تاریخ انشار : 1396/07/17 23:42
اندازه متن
ارتفاع سطر

آیا کسانی که قادر به ترک سیگار نیستند،می توانند به سیگار های الکترونیکی روی آورند؟

رو آوردن از سیگار به سیگار الکترونیکی قطعا تمامی مشکلات فردی که سیگار می کشد را برطرف نمیکند.برای مثال،سیگار های الکترونیکی هم چنان اعتیاد آور هستند، مطالعات نشان میدهند که این نوع سیگار ها میتوانند بر سلامت قلب و عروق تاثیر سوئی داشته باشند.

رو آوردن از سیگار به سیگار الکترونیکی قطعا تمامی مشکلات فردی که سیگار می کشد را برطرف نمیکند.برای مثال،سیگار های الکترونیکی هم چنان اعتیاد آور هستند، مطالعات نشان میدهند که این نوع سیگار ها میتوانند بر سلامت قلب و عروق تاثیر سوئی داشته باشند.
به گزارش گروه سلامت ماد سیگارهای الکترونیک در قیاس با سیگار های سنتی که از ترکیبات تنباکو پر میشوند ، علاوه بر نیکوتین حاوی ترکیبات سمی دیگری نیز می باشند و مطالعات اخیر ثابت کرده است که این نوع سیگار،می تواند گزینه ای با خطرات کمتری، نسبت به سیگار باشد.

محققان با استفاده از الگوهای دقیق و حساب شده دو حالتی را که بر اثر استفاده از سیگار و سیگار های الکترونیکی ممکن می دانند را برشمردند:
خوش بینانه ترین و بهترین حالت و بد بینانه ترین و بدترین حالت.
اگر سیگاری ها در طول ده سال آینده به سیگار های الکترونیکی رو آورند،این تغییر حالت میتواند بر سلامت عمومی تاثیر گذار باشد.محققان ذکر کرده اند که این  مطالعات چندین محدودیت داشته است.برای مثال این الگوها بر اساس کشیدن سیگار و ترک سیگار در طول سال ۲۰۱۲ میباشد اما علت افزایش و رشد مصرف سیگار الکترونیکی را بیان نکرده است به علاوه اینکه،این الگو ها تنها شامل سیگار و سیگار های الکترونیکی میشود و از سایر محصولات تنباکویی مانند دخانیات بدون دود مستثنی است.
محققان در این حالت جلوگیری از مرگ زودرس  ۶/۶میلیونی بر اثر استفاده از سیگارالکترونیکی و عدم استفاده از سیگار معمولی را در یافته و ثابت کرده اند.
محققان بدبینانه حالت را این دانسته اند که، مصرف کنندگان سیگارهای الکترونیکی در قیاس با سایرین، شانس کمتری برای ترک سیگار دارند.یافته ها سیاستی را مبنی بر جایگزینی سیگار های الکترونیکی به جای سیگار های معمولی را دنبال و حمایت می کنند.بر اساس مطالعات دیوید لوی،روی آوردن به سیگار الکترونیکی،طول عمر افرادی که سیگار الکترونی‌ می کشند،نسبت به آن دسته از افرادی که سیار تنباکویی می کشند بیشتر است.علاوه بر افزایش عمر کسانی که به سیگار الکترونیکی روی می آورند،این افراد از سایر مزایایی چون،کاهش ابتلا به امراض مخلتف ناشی از مصرف سیگار و کاهش درد و ....برخوردارند.
نسیم گودینی
منبع :

ارسال به ایمیل دوستان
پیام شما (اینجا را کلیک کنید):نوشتن پیام
امتیاز شما:
12345678910 
 
 
  MAAD NEWS AGENCY
ماد رسانه ایرانیان