اجتماعی

توسط رئیس‌جمهور انجام شد

ابلاغ نظام‌نامه «سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش»
رئیس‌جمهور مصوبه «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» را ابلاغ کرد.

به گزارش ماد، سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه ۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش»

آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

متن مصوبه
«نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 455 مورخ 1402/10/19 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌­گردد:

مقدمه
در راستای اجرای بند الف ماده یک «سیاست­ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» (مصوب جلسه 879 مورخ 1402/01/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی) ناظر بر تدوین «نظام اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان» و مبتنی بر پیشنهاد وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و تصمیمات جلسات 23 و 25 مورخ 1402/07/30 و 1402/09/05 شورای ستاد تعلیم و تربیت؛ به منظور تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی در مشاغل آموزشی و پرورشی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون اختصاصی، «نظام سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» به شرح زیر مواد آتی تبویب و احصاء می­‌گردد:

ماده 1- تعاریف:
الف- آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان: این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور به‌صورت سالانه یک‌بار و مستقل از آزمون سراسری برگزار می‌شود.

تبصره 1- برای سال 1403 این آزمون همراه با نوبت اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه­ها (اردیبهشت‌ماه سال1403) و در قالب یک دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم، علاوه بر دفترچه‌هایی که به داوطلبان در هر یک از گروه‌های آزمایشی تحویل می‌شود، برگزار خواهد شد. ضرایب دروس این آزمون برای گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی (به­جز دروس ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم) همانند ضرایب آزمون سراسری خواهد بود.

ب- ارزیابی شایستگی معلمی: در این ارزیابی که توسط وزارت آموزش ‌و پرورش در طول سال و یا در بازه زمانی اجرای آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود، دو بخشِ شایستگی‌های عمومی و تخصصی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
تبصره 2- برای تعدادی از رشته‌ها که در آزمون سراسری دارای آزمون عملی هستند مانند علوم ورزشی، و تعدادی از رشته‌های هنر؛ ارزیابی عملی و مهارتی نیز در ارزیابی شایستگی معلمی توسط وزارت آموزش ­و پرورش انجام می­شود.
ج- سوابق تحصیلی: تعریف و ضرایب دروس، نمره‌کل و میزان تأثیر سابقه تحصیلی براساس مصوبه سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه از دوره متوسطه و ماده واحده اصلاح و تکمیل آن (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، لحاظ می­‌شود.

ماده 2- آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، زیرگروه ندارد و در سال 1403 پذیرش دانشجو- معلم همانند آزمون سراسری بر مبنای گروه آزمایشی صورت می‌پذیرد.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای سنوات بعدی؛ میزان تأثیر نمرات و امتیازات، مواد و ضرایب دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت­معلم، زمان، روش پذیرش و شرایط و ضوابط مربوطه را یک­سال پیش از آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان تعیین و برای تصویب به ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
ماده 3- میزان تأثیر نمرات و امتیازات در نتیجه نهایی سنجش و پذیرش دانشجو- معلم در سال 1403 به شرح جدول زیر خواهد بود:

آزمون سراسری آزمون اختصاصی تربیت معلم سوابق تحصیلی ارزیابی شایستگی معلمی
15 % 10 % %50 %25
تبصره 1- گزینش نهایی داوطلبان در سال 1403 با معیارهای نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی، نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام می­پذیرد.
تبصره 2- در سال 1403 بخشی از سهم سوابق تحصیلی داوطلبان گروه­های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی که قابل تأمین نباشد، با نسبت برابر؛ بین میزان تأثیر نمرات و امتیازات آزمون اختصاصی تربیت معلم و آزمون سراسری توزیع می­‌شود.
ماده 4- مواد و ضرایب دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت­معلم در سال 1403 به­شرح زیر خواهد بود:

مواد آزمون ضریب
هوش و استعداد معلمی 3
تعلیم و تربیت اسلامی 2

تبصره- مباحث، منابع، تعداد و طرح سؤالات آزمون باید توسط کارگروه کارشناسی مشترک (وزارت آموزش و
پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور) در زمان ثبت‌نام آزمون اطلاع‌رساني شود. مدت زمان پاسخ‌گویی به سؤالات این دفترچه بین 40 تا 60 دقیقه تعیین می‌گردد.

ماده 5- با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دانش­آموزان هر سال تحصیلی در تیرماه سال پذیرش آماده خواهد شد، ملاک معرفی چند‌برابر برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی در سال 1403 منحصراً نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (آزمون سراسری و اختصاصی تربیت معلم طبق مفاد تبصره 1 ماده 1) خواهد بود. روش اقدام برای سنوات بعدی، مشمول حکم مندرج در ماده2 و بر اساس مصوبه ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده 6- سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر 30 روز کاری پس از برگزاری آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، به میزان چند برابر ظرفیت رشته محل‌های اعلامی، داوطلبان را جهت بررسی ارزیابی شایستگی معلمی به وزارت آموزش ‌و پرورش معرفی می‌نماید.

تبصره- میزان معرفی­شدگان برای سال 1403؛ سه­برابر ظرفیت رشته محل‌های اعلامی و برای سال­های بعد طبق درخواست وزارت آموزش ‌و پرورش تعیین می­‌گردد.
ماده 7- فرآیند اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان در سنجش و پذیرش دانشجو- معلم برای سال 1403 باید به نحوی برنامه­ریزی شود که قبل از انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری، نتایج نهایی این آزمون اعلام گردد. به داوطلبان آزمون اختصاصی، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در آزمون سراسری داده نخواهد شد و امکان انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.

ماده 8- پس از اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان در سال 1403، به آن دسته از داوطلبان موضوع قسمت اخیر ماده 7؛ مهلت متعارف (طبق ضوابط مورد عمل سازمان سنجش آموزش کشور) داده می‌‌شود تا در صورت انصراف از قبولی در دانشگاه فرهنگیان، اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را طبق ساز و کار اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور داشته باشند. این دسته از داوطلبان مکلفند در مهلت متعارف تعیین شده، درخواست انصراف خود را قبل از صدور کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته، اعلام نمایند.

ماده 9- در پذیرش سال 1403، درصورت عدم تکمیل ظرفیت پذیرش، مرحله تکمیل ظرفیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور از میان داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری 1403 صورت خواهد گرفت.

ماده 10- وزارت آموزش ‌و پرورش در اجرای فرایند ارزیابی شایستگی معلمی؛ مجاز است از زمان تکمیل فرآیند ثبت‌نام و ابراز تمایل داوطلبان به شرکت در آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، مرحله ارزیابی شایستگی معلمی را آغاز نموده و به تدریج نسبت به ارزیابی داوطلبان اقدام نماید.
ماده 11- در صورت عدم قبولی داوطلب در پذیرش دانشجو- معلم در هر سال، نتایج ارزیابی وی در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، به غیر از ارزیابی گزینش، تا پایان زمان اعلام نتایج آزمون سال آتی معتبر است و با ابراز تمایل و رضایت رسمی داوطلب؛ نتایج مزبور برای آزمون سال آینده وی ملاک عمل و از تکرار ارزیابی معاف خواهد بود.

ماده 12- کلیه سهمیه‌­­های اعمالی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش ­عالی نسبت به آزمون موضوع این نظام‌نامه، معتبر و حاکم خواهد بود.
ماده 13- پذیرش از بوم برای بوم، مخصوص داوطلبان استان خواهد بود، لیکن اولویت پذیرش در سطح استان با رعایت شرایط بومي ذیل، اعمال می­گردد:
الف) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال دوره متوسطۀ دوم براي داوطلبان در يك شهر باشد، آن داوطلب، بومي آن شهر تلقي مي‌شود.
ب) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال دوره متوسطۀ دوم براي داوطلبان در يك شهر نباشد، شهر محل تولد داوطلب به‌عنوان شهر بومی در نظر گرفته مي‌شود.
ج) داوطلباني كه سه سال دوره متوسطۀ دوم را در خارج از كشور گذرانده‌اند، شهر محل تولد، استان بومي این دسته از داوطلبان تلقي خواهد شد.
د) داوطلبان كه سه سال دوره متوسطۀ دوم را خارج از کشور گذرانده‌اند و همچنين محل تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، شهر بومي اين قبيل داوطلبان؛ شهر تهران خواهد بود.

تبصره- استان بومی داوطلب بر اساس شهر بومی داوطلب تعیین می‌شود.

ماده 14- دانشجو- معلمان در طول دوران تحصیل علاوه بر گذراندن دروس برنامه درسی مصوب، باید مطابق محتوای معماری طراحی کلان برنامه درسی تربیت معلم، تعدادی دروس تعلیم‌ و تربیت و پودمان‌های فرهنگی-تربیتی را بر اساس نظام‌نامه جامع فرهنگی تربیتی دانشجو- معلمان و با توجه به ساحت‌های شش‌گانۀ مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بگذرانند.
ماده 15- به استناد ماده 4 سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوبه 879 مورخ 1402/01/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشجو- معلمان ورودی سال 1402 و پس از آن، ملزم به کسب «گواهینامه صلاحیت معلمی» با شرکت و قبولی در «آزمون جامع» می‌باشند. شرط هرگونه به کارگیری در حرفه معلمی؛ دارابودن گواهینامه صلاحیت معلمی است.

ماده 16- حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان؛ 24 سال تمام (مبنا اول مهرماه هرسال تحصیلی) است و این شرط برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1404-1403 و پس از آن اعمال می‌گردد.

ماده 17- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی و همچنین دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه­های اجرایی و بورسیه، مجاز به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان نیستند.
ماده 18- این نظام­نامه در یک مقدمه و 18 ماده و 8 تبصره در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا