اقتصادی

نیمی از ارزش چک‌های کشور در دست تهرانی‌هاست

به گزارش مادنیوز، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۸۸۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد ۱۰.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد بطوریکه ارزش چک های تهرانی ها تقریبا نیمی از ارزش چک های کشور را شامل می شود.

در دی ماه سال جاری ۴۸.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۱ درصد، ۱۱ درصد و ۷.۸ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۸.۷ درصد)، اصفهان (۷.۲ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک های وصولی

در عین حال حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۷۶ هزار میلیارد ریال در دی‌ ماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شده اسـت. درصـد تعداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد و در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد بوده است.

در دی ماه ۹۹ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۲۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۹ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۴.۲ درصد)، البرز (۹۲.۸ درصد) و مازندران (۹۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۲ درصد)، ایلام (۸۷.۳ درصد) و لرستان (۸۸.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰.۴ درصد)، البرز (۹۰.۳ درصد)و سمنان(۸۹.۹ درصد)اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۸۰.۲ درصد)، ایلام (۸۰.۳ درصد) و قم (۸۲.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چک های برگشتی

بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۹ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ۱۳۹۹به ترتیب معادل ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چـک بـه ارزشی حـدود ۹۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۱ درصد و از نظر ارزش ۱۰.۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۸ درصد)، ایلام (۱۲.۷ درصد) و لرستان (۱۱.۷ درصد) اختصاص یافته و اسـتان‌های گـیلان (۵.۸ درصد)، البرز (۷.۲ درصد) و مازندران (۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۹.۸ درصد)، ایلام (۱۹.۷ درصد) و قم (۱۷.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۹.۶ درصد)، البرز (۹.۷ درصد) و سمنان (۱۰.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا