اجتماعی

آینده نگری وپیش بینی ازدواج در تعامل تیپ های مختلف شخصیتی با استناد بر تست مایرز – بریگز

دکتر داریوش خانه ئی
دانشجوی دوره دکتری مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان بهار 1391
مقدمه:
انسان موجودی انتخابگر است ومهمترین انتخاب اوانتخاب همسر وهمراه درمسیر مبهم وپر پیچ وخم زندگی است.هرچه این انتخاب براساس شناخت ؛آگاهی و واقعیات باشد ؛بدیهی است که مسیر طی شده مشترک لذتبخش تروشادی آفرین است.علاوه برتفاوتهای فرهنگی ؛خانوادگی؛اقتصادی؛……تفاوت درتیپ های شخصیتی هم قابل تامل است،تفاوت در تیپ های شخصیتی افراد درابتدا برای کسانی که به ناهمسان همسری (انتخاب همسری که عکس ویژگی های شخصیتی ما دارد ؛مثلا فردی درونگرا ؛شخصی برونگرا راانتخاب کند)معتقد است جذابیتهایی دارد لیکن در ادامه مشکلاتی به دنبال دارد آنچه همیشه همراه ما درمسیر زندگی تاهلی می ماند تیپ شخصیتی همسر است که تقریبا تغییر ناپذیر است به دلیل اهمیت این مهم در احساس خوشبختی یا ناکامی زوجین دراین نوشتارسعی شده است که ویژگیهای تیپ های شخصیتی درانتخاب همسرذکرشود.

ESTJ برون گرا، حسی، فکری و داوری کننده:
این اشخاص منطقی و تحلیل گرند، قدرت تصمیم گیری و رهبری سریع دارند، ایجاد اعتماد به نفس می کنند و خیلی سخت کوشند. کارکرد اصلی شان فکری بودن و کارکرد چهارمشان احساسی بودن است به همین دلیل گاهی به احساسات دیگران بها نمی دهند، اما به مرور زمان در سن حدودا چهل، پنجاه سالگی از احساسی بودن خود هم بهره می گیرند. این افراد در نقش همسر تمام تلاش خود را برای ایجاد ایمنی و راحتی خانواده به کار می گیرند و در سازماندهی مطلوب محیط خانواده تلاش می کنند اما بر شریک زندگی خود کنترل، اعمال می کنند، مورد قدردانی واقع شدن برای آنها خیلی مهم است و در روابط زناشویی بر اعتماد و اطمینان و برقراری رابطه خوب و احترام متقابل اهمیت می دهند. در حد بودجه خود خرج می کنند و برای جزئیات و ریزه کاری ها ارزش قائلند و سرمایه گذاری آگاهانه انجام می دهند، بسیار سنتی و محافظه کار هستند و از شیوه های آزمایش شده استفاده می کنند، مخالف تغییرات هستند، به ندرت در برابر نظرات دیگران تسلیم می شوند، بیشتر به زمان حال و اکنون توجه دارند. گاهی بدون اینکه تمام جوانب را در نظر بگیرند داوری می کنند.
ESTJها در نقش همسر: در محیط خانواده خوب سازماندهی می کنند، کم طاقتی آنها در کار بحث و گفتگو با شریک زندگی شان، مانع بزرگی بر سر راه برقراری ارتباط در رسیدن به صمیمیت است.
ISTJ : درون گرا، حسی، فکری و داوری کننده:
واجدین این تیپ شخصیت؛ افرادی مسئول، قابل اعتماد و سخت کوش هستند که روی حرف و قول شان می ایستند. کارکرد اصلی آنها، حسی بودن است. به جزئیات زندگی اهمیت می دهند، به واقعیت توجه دارند و اندیشمندانه با مسائل روبرو می شوند، اشخاصی جدی هستند، افرادی اخلاقی هستند. قبل از استراحت کارشان را تمام می کنند، در یادآوری وقایع گذشته توانا، و حافظه ی خوبی دارند. ساکت، آرام و مستقل هستند، از تنها بودن و صرف وقت با خود لذت می برند. به ندرت به راهنمایی دیگران احتیاج دارند. وقت استراحت هم مولد هستند. از خواندن، کوهنوردی و ماهیگیری لذت می برند یا از بودن در چادر در دل طبیعت مسرور می گردند. از چالش می ترسند، از کارهای منظم خوششان می آید. از آنجا که کارکرد چهارم آنان شمی است ممکن است دست به انجام کاری بزنند که اثربخشی آن به اثبات نرسیده است.
ISTJ ها عینی و منطقی هستند، تصمیمات غیر مشخصی می گیرند و به جنبه های مثبت و منفی کار بها می دهند. برایشان مهم نیست که دیگران درباره ی آنان چه می اندیشند و درباره ی تصمیمات شان چه احساسی دارند، گرچه دوست دارند به اعضای خانواده و دوستان خدمت کنند، اما در مواقعی بسیار جدی هستند تا زمانی که ضرورت ایجاب نکند برای کسی کار نمی کنند. بسیار منصف هستند. قدرت تمرکز بالایی دارند، عزم راسخ بزرگترین سرمایه ی آنهاست و در مواقعی آنان را لجوج نشان می دهد. طبیعتی محافظه کار دارند و حتی ریسک های منطقی نیز انجام نمی دهند.
ISTJها در نقش همسر: سخت کوش، قابل پیش بینی و قابل اعتماد هستند. چون سنت گرا هستند دوست دارند به هدف هایی که با نظر خواهی از همسرانشان تعیین کرده اند، دست پیدا کنند، از آنجا که به راحتی احساسات خود را با دیگران در میان نمی گذارند، به لحاظ احساسی با همسرانشان برخورد نمی کنند و احساساتشان را بروز نمی دهند، دوست دارند مولد و سازمان یافته باشند و ممکن است دوست نداشته باشند به توصیه های دیگران عمل کنند. تمایل دارند به خاطر اهتمام ها، عقل سلیم و تأثیری که بر حفظ خانواده و رهبری آن دارند مورد تشویق و تأیید قرار گیرند، از آنها تشکر شود یا حتی هدایایی در روزهای خاص دریافت دارند.
ESFJ : برون گرا، حسی، احساسی و داوری کننده:
اولین کسانی هستند که داوطلب یاری رساندن به دیگران هستند، ” دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی ” مصداق آنان است. اشخاصی دوست داشتنی، معاشرتی، همدل و همدرد هستند. کارکرد اصلی شان احساسی است و بسیار حساس می باشند و به شدت می خواهند که دیگران را راضی کنند، خواهان آن هستند که مورد تشکر و قدردانی قرارگیرند. اشخاصی سنتی هستند و برای خوشبختی افراد خانواده و دوستانشان اهمیت فراوان قائلند. سخاوتمند و وفادار هستند، ازخود مایه می گذارند، اغلب وقت پول قابل ملاحظه ای را صرف موسسات خیریه می کنند، باوجدان و سخت کوش هستند و بر اساس نظام ارزشی قدرتمند خودرفتارهای قابل توجهی را به نمایش می گذارند. مایلند به همه ی امور، جنبه ی شخصی بدهند. به سرعت احساسات شان جریحه دار می شود، رابطه ی خود را با کسانی که به آنها توهین می کنند، قطع می کنند و این تیپ شخصیتی به خاطر مسئولیت فراوانی است که در قبال دیگران بر عهده می گیرند و خود را به دردسر می اندازند. مایلند دوستی خود را ثابت کنند و از آن جهت مسئولیت هایی را می پذیرند که ممکن است توان انجامش را نداشته باشند.
ESFJها اغلب واقع بین و عمل گرا هستند، زندگی موضوعی جدی است قبل از تفریح می خواهند کارهایشان را تمام کنند. در زمینه هایی که برایشان مهم است علاقه ای به شوخی ندارند. در اوقات فراغت به کوهنوردی و فعالیت های جسمانی می پردازند و از انجام کارهای دستی لذت می برند. سازمان یافته و مولدند. دوستدار کارهای روزمره و آشنا هستند در مورد کارهای کوچک مثل تغییر مسیر رانندگی هر روز ناراحت می شوند. دنیا را مطلق می بینند. علاقه ای به تغییر شغل و اسباب کشی ندارند. اشیاء و امور یا سفید هستند یا سیاه، خوب یا بد، درست یا اشتباه، اشخاصی متعادل هستند و بیش از حد داوری کننده نمی باشند.
ESFJها در نقش همسر: افرادی حمایتگرند، برای حفظ روابط زناشویی خود به شدت تلاش می کنند، سعی دارند که هماهنگی در زندگی شان وجود داشته باشد، اشخاصی مهربان و ابرازگر هستند و اغلب از انگیزه ی بالایی برخوردارند که تعارض ها و اختلاف ها را بردارند. می دانند که چه چیزی مهم است و برای آنها اهمیت دارد که شریک زندگیشان مثل آنها پایبند ارزش های مشابه باشد و خواهان همسری عاشق و متعهد هستند.
ESFJها می خواهند به خاطر یاور بودن، سخاوت داشتن و سخت کوشی شان مورد تقدیر قرار گیرند. وقتی همسرشان مهربان، باملاحظه و به طور متقابل یاور و کمک کننده باشد، احساس قدرشناسی می کنند.
ISFJ: درون گرا، حسی، احساسی و داوری کننده: نیاز شدید به تعلق خاطر، دوستانشان از این ویژگی سود می برند، کارکرد اصلی آنان حسی است. تمام انرژی خود را روی مسئله پیش رو متمرکز می کنند. به واقعیات اهمیت فراوانی می دهند، برای جزئیات نیز ارزش قائلند، برای کارهای شان دلیل و مدرک جمع آوری می کنند. روی هم رفته حافظه عالی دارند و به خوبی می توانند رویدادهای گذشته را به خاطر آورند. اشخاصی ساکت و خود دار هستند و وفادار به افراد خانواده. در مقابل دوستان رفتاری مسئولانه دارند و بسیار جدی هستند. حساس، همدرد و شنونده های خوبی هستند و مایلند که به دیگران کمک کنند. رویارویی با دیگران را دوست ندارند، سعی می کنند که نظرات دیگران را به خود جلب کنند.
از آنجایی که کارکرد چهارم ISFJها شمی بودن است. به چیزها و مقولاتی که وجود ندارد بی تفاوت هستند. در حل مسائل از علم و اطلاعاتی که در عمل به دست آورده اند استفاده می کنند و به روش جدید علاقه مند نیستند، به لحظه ی اکنون توجه دارند و از تجربیات گذشته هم استفاده می کنند، از آینده نامعلوم وحشت زده می شوند. ESFJها به ارتباط متقابل میان چیزها بی علاقه اند زیرا بیشتر به آنچه خاص است و مشخص؛ توجه می کنند. برای استراحت فعالیت هایی را ترجیح می دهند که حواسشان را به کار گیرد، مانند: آشپزی، باغبانی، نقاشی یا کارهای دستی. از معاشرت با دوستان نزدیکشان لذت می برند، در عین حال از تنهایی هم لذت می برند. در محیط های آشنا احساس راحتی بیشتری دارند.
ISFJها در نقش همسر: از آنجایی که بسیار سخاوتمند و آرام هستند، گاه ممکن است به آنها اعتنای لازم نشود. برای خانواده خود تلاش بسیار می کنند و همیشه نیازهای همسرشان را مقدم بر نیازهای خود در نظر می گیرند. این اشخاص اغلب در جواب نه دادن با مشکل روبرو هستند.
ISFJها با آنکه همسرانی مفید و گرم و صمیمی هستند اما روحیه ی به خصوصی دارند، وقتی حمایت و تشویق شوند، احساسات خود را با همسرانشان تقسیم می کنند، نسبت به انتقاد حساس هستند، وقتی مورد انتقاد قرار بگیرند، به جای دفاع از خود عقب نشینی کرده و منزوی می شوند.
دوست دارند به خاطر وفاداری، توجه و علاقه ای که به همسرشان دارند مورد قدردانی قرار بگیرند و زمانی بیشتر احساس قدرشناسی و حمایت می کنند که به ارزش های شان بها داده شود و با آنان رفتاری توأم با احترام به نمایش گذاشته شود.
ESTP: برون گرا، حسی، فکری و ملاحظه کننده:
بسیار تفریحی، پر انرژی، کنجکاو و شاد هستند، به شدت مشتاق شگفتی هستند، عاشق طبیعت هستند، این تیپ شخصیتی ورزشکارتر هستند، شخصیت پرحرف، دوستانه و معاشرتی دارند، دوست دارند لطیفه بگویند و مزاح بشنوند و افراد پرشماری را می شناسند.
ESTPها در نقش همسر: همسرانی جالبند و حاضرند هر چیزی را یک بار امتحان کنند، به نیازهای فیزیکی همسران بیش از نیازهای عاطفی شان توجه دارند. به ندرت به علل تعارض های خانوادگی و اختلافات با همسر پی می برند، می خواهند به دلیل توانایی شان در حل مسئله مورد تقدیر قرارگیرند و وقتی همسرشان به آزادی عمل که نیازشان است احترام می گذارد، بسیار خوشحال می شوند.
ISTP: درون گرا، حسی، فکری و ملاحظه گر: مستقل و به شدت واقع بین، کارکرد اصلی شان فکری بودن که به وقت اضطراب به کمک شان می آید. کم حرف هستند. مدبر و انطباق پذیر هستند، در حل و فصل مسائل توانا هستند اما در حل مسائل و تعارض میان شخصی مهارت ندارند. عمل گرا هستند، از انجام کارهای مخاطره آمیز لذت می برند، صریح، صادق، خونسرد و غیر احساسی هستند، سختگیر نیستند، علاقه ای به تغییر دادن دیگران ندارند، به ندرت حریم خود را برای ورود دیگران باز می کنند.
ISTPها در نقش همسر: آرام هستند، به همسر خود کمک می کنند، به نیازهای همسر توجه دارند اما به ندرت به خواسته های عاطفی پاسخ می دهند. تفریحی، خوش برخورد و ماجراجو هستند. می خواهند به خاطر توانایی شان در حل مسائل مورد تأیید و قدرشناسی واقع شوند و زمانی این را بیشتر احساس می کند که به حال خودشان گذاشته شوند تا با طیب خاطر با مسائل زندگی روبرو شوند.
ESFP: برون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده:
بازیگران طبیعی هستند، از اینکه دیگران را سرگرم می کنند، به وجد می آیند؛ گرم، معاشرتی و سرگرم کننده هستند. پرحرفند و شادمان و دوستان زیادی دارند، عاشق تفریح و خوشی هستند. به ندرت حوادث آینده را پیش بینی می کنند. رنگ های روشن و رایحه های شامه نواز را دوست دارند. به وضع ظاهری خود توجه می کنند. سخاوتمند هستند و علاقمند به خشنود کردن دیگران. انتقادها را به دل می گیرند. هرچند ابراز گر هستند اما خصوصی ترین احساس های خود را بروز نمی دهند. دلسوز و مهربانند، خودشان را درگیر مسائل دیگران می کنند و دست کشیدن از روابط ناسالم برایشان مشکل است.
ESFPها در نقش همسر: همسرانی پرمحبت اند.معاشرتی هستند. از همسرانشان حمایت می کنند. دوست دارند خانواده ای شاد و سعادتمند داشته باشند. خانواده ای هماهنگ که از شادی لبریز است. علاقه ای به رویارویی ندارند. تا جایی که امکان داشته باشد از اختلاف پرهیز می کنند. حتی از تن دادن به مباحث سالم نیز خودداری می ورزند. سخت نمی گیرند چون معتقدند در این صورت مشکلات خود به خود حل می شوند. ESFPها دوست دارند به خاطر رفتار همدلانه مورد تقدیر باشند. از کمک به سایرین لذت می برند. وقتی ببینند که همسرشان پر محبت است بیش از همیشه به احساسی از قدردانی و قدرشناسی می رسند.
ISFP: درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده:
آرام، حساس و پر محبت اند. واقع بین و وفادار نسبت به دوستان. ملایم و محتاط و کارکرد اصلی شان احساسی بودن است. شناختن این افراد مدت ها وقت لازم دارد. تنها به افراد خاصی اعتماد دارند. به شدت حساس هستند. اغلب خود را درگیر امورات دیگران می کنند. فاقد قدرت ابراز وجود و در مقام دفاع از خود صحبت نمی کنند و علاقمند به راضی کردن دیگران و به شدت صبور و با انعطاف اند. دیگران و زندگی را تحمل می کنند. به ندرت از دیگران انتقاد می کنند. در برابر تغییر مقاومت نمی کنند. در لحظه ی اکنون زندگی می کنند. در زندگی ساده هستند. برنامه ریزی را دوست ندارند. علاقه ای به حل موضوعات پیچیده ندارند. کلافه می شوند.
ISFPها در نقش همسر: همسرانی علاقمند، حمایتگر و مراقب هستند و نیازهای همسر را مقدم بر نیازهای خود می دانند. می خواهند پیوندی صمیمانه داشته باشند. علاقه ای به رویارویی ندارند. وقتی همسرشان به گونه ای واکنش نشان می دهد که مهم بودن آنان را می رساند بسیار خوشحال می شوند.
ENTJ: برون گرا، شمی، فکری و داوری کننده:
رهبرانی طبیعی که صلاحیت و توانایی شان مورد احترام و اطمینان و اعتماد در دیگران می شود. کارکرد اصلی آنان فکری بودن است. جنبه های مثبت و منفی مسائل را می سنجند بعد تصمیمات دشوار و کارآمد می گیرند. برای صداقت ارزش زیادی قائلند. آنچه در ذهن دارند بیان می کنند و با حرارت عقاید خود را مطرح می کنند. قاطع و پرانرژی هستند. از تأثیر رفتارشان بر دیگران بی خبرند که سبب می شود متکبر و خود بین به نظر برسند. به راحتی مخالفت می کنند و مواضع غیرمنطقی اتخاذ می کنند. برنامه ریزانی راهبردی هستند. خلاق و نوآور هستند.
ENTJها عاشق یادگیری هستند، رفتاری دوستانه دارند. سخنوران خوبی هستند. اغلب تحت تأثیر شغل و حرفه خود هستند. کارشان را زودتر از موعد انجام می دهند چون غرق کار می شوند به زندگی نمی رسند.
ENTJها در نقش همسر: همسرانی الهام بخش هستند. دوست دارند سررشته امور زندگی شان را در دست بگیرند. می خواهند زندگی سامان یافته باشد به این دلیل ممکن است همسرشان کلافه شود. اغلب دوست دارند مستقیم با تعارضات برخورد کنند؛ درباره ی مسائل شان حرف بزنند و حل و فصل کنند. به اندازه کافی حوصله ندارند به حرف های همسرشان گوش دهند و به آنان فرصت دهند تا حرفهای شان را بزنند. به طور کلی در برخورد با احساسات راحت نیستند به همین دلیل بسیاری از جنبه های احساسی را اگر سریعا منطقی به نظر نرسند، رد می کنند. دوست دارند که همسرانشان از آنان نظرخواهی کنند و به خاطر توانمندی بیشمارشان مورد احترام واقع شوند.
INTJ: درون گرا، شمی، فکری و داوری کننده:
اندیشمندانه و ذهنی بکر دارند، نوآورند و علاقمند به افزایش علم و اطلاع خود. خلاق، خیالاتی و کنجکاوند و دل و جرآت فراوان دارند، مسئله حل کن های ماهری هستند. در دنیای واقعی کارشان، با مشکل روبرو می شوند. دوست دارند بیشترین انرژی را صرف امور درونی کنند. نمی توانند با اشخاص دیگر ارتباط شفاف داشته باشند. در سطح عقلی به راحتی عمل می کنند و از واکنش های احساسی دیگران بی خبرند. کمال طلب اند. از کسانی که مطابق استانداردهای آنان ظاهر نشوند به شدت انتقاد می کنند. تمرکز روی کار را دوست دارند. از آنجا که به جنبه های خصوصی اهمیت می دهند شناخت آنان مشکل است. سخت کوش هستند و عزمی راسخ دارند. چشم به هدف دارند.
INTJها در نقش همسر: همسرانی جالب ولی متوقع هستند. به ندرت احساس عمیق خود را بروز می دهند. علاقه ای ندارند به تعارضات و اختلاف ها گوش دهند. ممکن به ندرت محبت و تشکر خود را نشان دهند. INTJها به آسیب پذیری خود اذعان ندارند. با آنکه از پیوندهای خلاق با همسرشان لذت می برند؛ در میان گذاشتن جنبه های عاطفی مشکل دارند.زمانی احساس تشکر و قدرشناسی می کنند که همسرشان از راه حل های آنها تقدیر و تمجید به عمل آورد.
ENTP: برون گرا، شمی، فکری و ملاحظه کننده:
این اشخاص می توانند دیگران را به هیجان آورند و آنان را تحت تأثیر عقاید خودشان قرار دهند. رفتاری دوستانه دارند، معاشرتی هستند و از مهارت های ویژه ای برای برقراری ارتباط با دیگران برخوردار هستند. به تصویر بزرگ امور توجه دارند و می توانند اوضاع را پیش بینی کنند. اعتماد به نفس بالایی دارند، اشتیاق آنها به شدت سرایت کننده است و مهارت های مذاکره ای بالایی دارند. بعضی از عقاید آنها به نتیجه نمی رسد زیرا به جزئیات توجه ندارند. با آنکه تصمیم گیرندگانی منطقی هستند دوست دارند دیگران را راضی کنند. نیاز زیادی دارند که مورد توجه قرار گیرند. مهارت کلامی بالایی دارند. خوش مشرب و قصه گوی خوبی هستند. واقع بین و تحلیل گرند. ظاهری صمیمی دارند ولی نمی توانند به تعهدات خود وفادار بمانند. بیشتر از حدی که عمل می کنند حرف می زنند. معمولا دوستانشان را مأیوس می کنند و دیگران با دیدن این رفتار ممکن است به آنان اعتماد نکنند. بسیار انعطاف پذیر هستند. از قواعد بازی اطلاع دارند، کنجکاوند و ذهن باز دارند. ممکن است مسامحه کار و دفع الوقت کنده باشند و هرگز به حداکثر توانمندی خود نرسند. احتمال دارد در نظر دیگران فاقد قاطعیت باشند که اعتماد کردن به آنان کار درستی نیست. به اندازه ی کافی باهوش و باتدبیر هستند.
ENTPها در نقش همسر: چون از شور فراوان برخوردارند همسران خوبی هستند، نوآور و مبتکرند. همیشه دنبال چیزهای بدیع اند. ممکن است به قول خود عمل نکنند. رقابت کننده اند. به شدت از همسر خود حمایت می کنند و کمک کننده اند و با این حال ممکن است نتوانند همه ی اوقات توجه خود را صرف همسرشان کنند. دوست دارند به خاطر ایده های بدیع و توانایی برقراری ارتباط با دیگران مورد تقدیر واقع شوند.
INTP: درون گرا، شمی، فکری و ملاحظه کننده: به شدت خصوصی، منطقی و تحلیل گرند. مسائل را در ذهن خود آنقدر سبک و سنگین می کنند تا به جواب ترکیبی برسند. مترصد چالش بیشترند. روشنفکر، مستقل و به خود اطمینان زیادی دارند، اعتماد به نفس بالایی دارند، در شرایط بحرانی آرامش دارند. از قدرت لذت می برند و به ندرت مرعوب کسی یا چیزی می شوند. علاقه ی کمی به نیازها و احساسات دیگران دارند و افرادی متکبر و فخرفروش به نظر می رسند. گرچه با افرادی که علاقمند به یاد گرفتن هستند مدارا می کنند و نسبت به کسانی که به کمک بیشتری احتیاج دارند کم توجه هستند. خلاق اند و چشم انداز وسیع و جهانی دارند. اهل ریسک اند و کنجکاو و مشتاق یادگیری مسائل جدید. لیکن در روابط میان فردی صلاحیت ندارند. نظرات خود را از نزدیکان هم پنهان می کنند. وقت زیادی صرف دنیای عقاید می کنند و ممکن است آنقدر از دیگران فاصله بگیرند که نتوانند به راحتی با آنان گفتگو کنند. آنقدر به جزئیات توجه دارند از کلیات مهم غافل می شوند. راه حل فوری ارائه می دهند. در شروع یک پرونده انرژی بیشتری صرف می کنند تا در تمام کردن آن.
INTPها در نقش همسر: همسری شاد و پر انرژی اما کاری را که شروع کرده اند به راحتی تمام نمی کنند چون با دنیای عاطفی آنقدر در ارتباط نیستند. ممکن است احساسات اطرافیان را جریحه دار کنند زیرا احساسات خود را با آنان در میان نمی گذارند. بیشتر به نقطه نظرات خود توجه دارند تا همسر و دیگران. می خواهند به این دلیل که می توانند با خلاقیت فراوان به سرعت مسائل را حل و فصل کنند مورد تقدیر قرار گیرند اما معمولاً به زمان زیادی احتیاج دارند تا روی پروژه ها کار کنند و افکارشان را به کار گیرند. INTPها از همسرانشان انتظار دارند بیشتر به استقلال و تمامیت آنان احترام بگذارند.
ENFJ: برون گرا، شمی، احساسی و داوری کننده:
حفظ هماهنگی هدفی برای همه مدت عمر مهارتی طبیعی است چون کارکرد اصلی احساسی هستند این امکان را دارند که احساسات دیگران را بهتر بفهمند و در نتیجه بر شادی آنها بیافزایند، گرم و پر محبتند. می توانند نیازهای عاطفی دیگران را پیش بینی کنند. معمولاً سخنران خوبی هستند. با ادب و حسابگرند. از نداشتن عینیت رنج می برند. ممکن است بیش از اندازه حساس باشند و موضوعات را به دل بگیرند و برایشان مشکل است که صرفاً با مراجعه به منطق تصمیم بگیرند و درباره ی منصفانه بودن امور نظر بدهند، روابط خود با دیگران را آرمانی می دانند و وقتی دیگران کار را به آنها سخت بگیرند ممکن است نومید شوند. اغلب مولد، سازمان یافته و پر انرژی هستند. هر تبادل اجتماعی بر انرژی شان می افزاید تا بیشتر حرف بزنند و سخنوری کنند. از کمک به دیگران لذت می برند. در آن واحد به چند پروژه رسیدگی می کنند. آگاه از مسائل جهانی و نظرات قدرتمند خود را آزادانه با دیگران در میان می گذارند. عجولند و به نظرات دیگر زیاد توجه ندارند. به خاطر میل و شوقی که برای سریع انجام دادن امور دارند، ممکن است بی انعطاف به نظر برسند.
ENFJها در نقش همسر: به پیوندهای عمیق با همسرشان احتیاج دارند، برای راضی کردن همسر همه کاری می کنند. از آنجا که هماهنگی برایشان مهم است اغلب نیازها و خواسته های همسر و افراد خانواده را مقدم بر خود می شمارند اما با دیدن احساس عدم قدرشناسی از طرف دیگران فرسوده می شوند. در تمام زمینه ها از همسرشان حمایت می کنند. زود رنجند و اگر ارزشهایشان زیر پا گذاشته شود اقدام به رویارویی می کنند و مجازات گر می شوند اما چون از علل اختلافات اطلاع دارند به سرعت درصدد از میان برداشتن اختلافات برمی آیند. دوست دارند به خاطر رفتار فکورانه و محبتی که نسبت به دیگران دارند مورد قدردانی قرار بگیرند و می خواهند که همسرشان تلاش جدی برای درک طبیعت معنوی و فلسفی شان بکند و در خانه شرایطی مهیا شود تا بتوانند احساسات خود را ابراز کنند و احساسات شان جدی گرفته شود.
INFJ: درون گرا، شمی، احساسی و داوری کننده:
استحکام شخصیت و ابتکار، توصیف کننده آنان است. کارکرد اصلی شمی بودن به آنان خلاقیت می بخشد و این ویژگی ها خدمت کردن به دیگران، رضایت خاطر فراوان برایشان در پی دارد. صبور و مستمعین خوبی هستند. همدل و کمک کننده به دیگران و دریغ ندارند. طبیعتاً افرادی محتاط اند و دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند و ترجیح می دهند پشت صحنه کار کنند. اندیشمند، مراقب و حساس هستند. ممکن است علی رغم تلاش در هماهنگی روابط با دیگران به شدت مستقل به نظر برسند. به باورهای خود ایمان دارند و بسیاری از آنان رهبرانی الهام بخش می شوند. ممکن است نتوانند همه ی واقعیات روزانه را درک کنند. نظرات دیگران را رد می کنند و مصمم بودنشان انعطافشان را کم می کند. کارشان شبیه راننده ای است که با سرخوشی در بزرگ راه حرکت می کند و متوجه نیست که راه را اشتباه می رود. با موضوعات شخصی برخورد می کند و هدفدار است. متأسفانه حساسیت آنها ممکن است سبب شود رفتار تدافعی اتخاذ کنند و افراد دیگر را از خود برانند و یا نظراتی را که با معیارهای آنان هم خوانی ندارد کنار بزنند.
INFJها در نقش همسر: همسرانی با فراست و حمایتگرند و همسرانشان را تشویق می کنند که رؤیا پردازی کنند و برای رؤیاهایشان تلاش کنند. با توجه به خلاقیت پیشنهادات خوبی برای کمک به همسران دارند تا به هدفشان برسند. هماهنگی را دوست دارند و به آن نیازمندند، به طوری که می توانند به سرعت تعارض ها را فیصله دهند. اما شرط آن این است که قواعد و باورهای آنان نادیده گرفته نشود. دوست دارند از سوی همسرانشان مورد تشویق قرار گیرند و مایلند همسرانشان احساسات خود را با آنها در میان بگذارند.
ENFP: برون گرا، شمی، احساسی و ملاحظه کننده:
عاشق امکانات و احتمالات هستند. از آنجا که کارکرد اصلی شان شمی است به فراسوی امر مسلم توجه دارند و می خواهند دلیل امور و شرایط را درک کنند. تحت تأثیر دیگران به هیجان می آیند و انرژی می گیرند. کنجکاوی بسیار دارند. پر اشتیاق، دوستانه و پر انرژی هستند. آدمهای راحتی هستند که می خواهند از همه چیز سر در بیاورند. به ندرت تحت تأثیر مقامات و قوانین قرار می گیرند و خود را موجوداتی منحصر به فرد می دانند. در حل مسائل استعداد خوبی دارند. در اجرا نکردن قوانین و مقرراتی که دست ندارند و لازم نمی دانند روش خلاقانه ای دارند. چیزی را غیر ممکن نمی دانند. سیالی ذهنی دارند. به جزئیات توجه ندارند. دوستان فراوان دارند. از برخورداری از نظرات دیگران لذت می برند. همدلند. سخنرانی عالی. می توانند به راحتی دیگران را متقاعد کنند چون دوست ندارند درگیر شوند. شروع کارها را به تأخیر می اندازند و در نتیجه مسامحه می کنند. گرم، صمیمی و علاقمند هستند. بر اساس ارزش های شخصی تصمیم گیری می کنند. معمولاً شاد و خوشحالند و اگر از چیزی بترسند روحیه شان از دست می رود.
ENFPها در نقش همسر: دوست دارند از آنچه در زندگی شان در حال گذر است حرف بزنند و به شدت از همسر خود حمایت می کنند تا رشد کند. اصرار دارند همسرانشان را تشویق کنند که در زندگی شاد موفق باشند و تمایل دارند که همسرانشان هم همین قدر از آنان حمایت کنند.پر احساس و خوش بین هستند و مایلند که همسرانشان از تجربه ی جدید لذت ببرند. اما اگر احساساتشان جریحه دار شود در بیان و ابراز آن حتی با همسرانشان با دشواری روبرو می شوند. وقتی در خانواده با مشکل روبرو شوند منزوی می شوند و خیلی زود احساس می کنند به حمایت همسر خود احتیاج دارند تا به هماهنگی برسند. وقتی به خاطر خلاقیت های خود تحسین می شوند و به خاطر منحصر به فردی شان مورد پذیرش قرار بگیرند، احساس بسیار خوبی پیدا می کنند. آنان دوست دارند از زبان همسرانشان بشنوند که چقدر مورد توجه آنان قرار دارند و این را در عمل نشان دهند.
INFP: درون گرا، شمی، احساسی و ملاحظه کننده:
در تمام مدت عمر خود در جستجوی معنا و هماهنگی درونی هستند. به شدت تحت تأثیر ارزش های خود هستند و می خواهند مطمئن شوند که باورها و اعمالشان در تعادل است. به اصالت و استحکام شخصیت توجه زیاد دارند و تا کاملاً مطمئن نباشند کاری درست است آن را انجام نمی دهند. بسیار حساس و مراقب هستند و با مردم همدلی می کنند و نسبت به کسانی که به آنها احساس نزدیکی می کنند بسیار پر توجه و علاقمندند. در انتخاب این که چه اشخاصی به زندگی شان وارد شود بسیار گزینه ای عمل می کنند و در برخورد با غریبه ها بسیار سرد و بی تفاوت هستند. شناخت این افراد به وقت زیاد احتیاج دارد اما نسبت به اشخاصی که آشنا و مورد پذیرش هستند بسیار صمیمی عمل می کنند. از آنجا که آخرین کارکرد آنان فکری عمل کردن است در تأمل کردن و عینی اندیشیدن به مسائل و دستورات، احساساتشان اغلب جریحه دار می شود و مطلبی از خود بروز نمی دهند و کسانی که سبب رنجش آنان شوند را از زندگی خود بیرون می اندازند. خلاق و خیال پردازند و درباره ی دنیا کنجکاوند و به هنرها توجه زیاد و شوق آمیز دارند. به صور جدید و غیر متعارف ابراز وجود، علاقمندند. سنتی نیستند. از بقیه مردم پیروی نمی کنند، تابع نظرات جمع نیستند و اغلب خود را متفاوت از بقیه دنیا احساس می کنند. ذهنی باز و گشوده دارند و خود را در جزئیات با مسائل تطبیق می دهند و سازگار می کنند. از دیگران حمایت می کنند و افرادی را که طرز زندگی متفاوتی دارند می پذیرند، مشروط بر اینکه رفتار آنها روی زندگی شان تأثیر نگذارد و به ارزش های شان کاری نداشته باشند، در غیر این صورت اغماض ندارند و سخت گیرند. بیشتر در خودشان هستند. به اندازه کافی واقع بین نیستند. از کارهای روزمره دل خوشی ندارند. به شدت تلاش می کنند که در رأس امور قرار گیرند. از صرف وقت به تنهایی لذت می برند. سکوت را ترجیح می دهند. دوست دارند کتاب بخوانند یا مطلب بنویسند و شادی شان زمانی است که در پروژه هایی مشخص و معنادار درگیر شوند.
INFPها در نقش همسر: همسرانی حمایتگر و مراقبت کننده اند اما در ضمن به شدت فرد گرایی دارند و اغلب با اندیشه های خود مشغولند. هماهنگی برایشان مهم است به همین دلیل به شدت تحت تأثیر تنش و تعارض قرار می گیرند، اما به ندرت به خاطر اختلافات با همسرشان برخورد می کنند. وقتی خشمگین شوند، احتمالاً احساس گناه می کنند و به جای همسر، خود را سرزنش می کنند. ممکن است در معرض انتقاد و بدرفتاری، بسیار سمج و تسلیم نشدنی ظاهر شوند و از آنجا که احساسات خود را به زبان نمی آورند برای همسرشان دشوار است که از رنجیده خاطر شدن آنها مطلع شوند.
INFPها وقتی با صبر و شکیبایی و حمایت همسرانشان روبرو شوند، بسیار خوشحال و سپاسگذار می شوند. خواهان همسرانی هستند که آنها را درک کنند و به ارزش های شان احترام گذارند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا